Mina Ristić (klavir) i Isidora Dramićanin (violina), studentkinje na doktorskim studijama kamerne muzike u klasi vanr. prof. Jasne Tucović, održale su koncert realizovan u saradnji Galerije ARTGET i Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, 21. oktobra 2019. godine. Na koncertu su izvele violinske sonate Sezara Franka i Kloda Debisija, kompozicije omiljene među izvođačima, ali i publikom.