/ biografija

Mina Ristić (1991, Beograd) završila je osnovne i master akademske studije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi profesorke Jokut Mihailović. Specijalističke studije iz kamerne muzike je završila u klasi profesorke Jasne Tucović (FMU), u čijoj klasi je trenutno na završnoj godini doktorskih studija iz kamerne muzike.

Dobitnik je brojnih nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima, kao solista i u kamernim sastavima, od kojih se ističu prve nagrade i naziv laureata na Republičkom takmičenju, Međunarodnom takmičenju „Davorin Jenko“ i Stringfestivalu. Kao solista je nastupala sa Simfonijskim orkestrom FMU izvodeći Koncert za dva klavira i orkestar F. Pulenka u Kolarčevoj zadužbini (2015), kao i sa Simfonijskim orkestrom Narodnog pozorišta u Beogradu izvodeći Koncert na arapske teme Fikreta Amirova, pod vođstvom dirigenta Ejuba Gulijeva (2018). Redovno nastupa na značajnim manifestacijama Ambasade Azerbejdžana na kojima izvodi i promoviše kompozicije azerbejdžanskih autora. Održala je koncert na BELEF festivalu (2018) pod nazivom Veče nemačkih kompozitora sa violinistkinjom Isidorom Dramićanin.

Od 2017. godine redovno sarađuje i nastupa sa operskim pevačima iz Narodnog pozorišta u Beogradu na koncertima širom zemlje. Tokom studija je bila stipendista Fonda za mlade talente Ministarstva omladine i sporta, stipendista grada Beograda za talentovane srednjoškolce i studente, kao i Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka. Zaposlena je u MŠ „Davorin Jenko“ kao klavirski saradnik na gudačkom odseku, profesor klavira i kamerne muzike.

/ biografija

Mina Ristić (1991, Beograd) završila je osnovne i master akademske studije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi profesorke Jokut Mihailović. Specijalističke studije iz kamerne muzike je završila u klasi profesorke Jasne Tucović (FMU), u čijoj klasi je trenutno na završnoj godini doktorskih studija iz kamerne muzike.

Dobitnik je brojnih nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima, kao solista i u kamernim sastavima, od kojih se ističu prve nagrade i naziv laureata na Republičkom takmičenju, Međunarodnom takmičenju „Davorin Jenko“ i Stringfestivalu. Kao solista je nastupala sa Simfonijskim orkestrom FMU izvodeći Koncert za dva klavira i orkestar F. Pulenka u Kolarčevoj zadužbini (2015), kao i sa Simfonijskim orkestrom Narodnog pozorišta u Beogradu izvodeći Koncert na arapske teme Fikreta Amirova, pod vođstvom dirigenta Ejuba Gulijeva (2018). Redovno nastupa na značajnim manifestacijama Ambasade Azerbejdžana na kojima izvodi i promoviše kompozicije azerbejdžanskih autora. Održala je koncert na BELEF festivalu (2018) pod nazivom Veče nemačkih kompozitora sa violinistkinjom Isidorom Dramićanin.

Od 2017. godine redovno sarađuje i nastupa sa operskim pevačima iz Narodnog pozorišta u Beogradu na koncertima širom zemlje. Tokom studija je bila stipendista Fonda za mlade talente Ministarstva omladine i sporta, stipendista grada Beograda za talentovane srednjoškolce i studente, kao i Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka. Zaposlena je u MŠ „Davorin Jenko“ kao klavirski saradnik na gudačkom odseku, profesor klavira i kamerne muzike.